นาย
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
999-999-9999

ออนไลน์ 202 คน

เยี่ยมชม 35,123 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)

3 ธันวาคม 2563 30 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร สภา ส่วนราชการ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
64highlight1.jpg115.46 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา