นาย
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
999-999-9999

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 35,153 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
6 พ.ย. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทดสอบนำข่าวขึ้นเว็บไซต์
6 พ.ย. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทดสอบนำข่าวขึ้นเว็บไซต์
25 พ.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทดสอบการทำงาน
7 พ.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1)
9 เม.ย. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกสารประกอบรายงานการประชุมประชาคมคณะสนับสนุน/คณะพัฒนา ร่างแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2563
9 เม.ย. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกสารประกอบรายงานการประชุมประชาคมคณะสนับสนุนน/ คณะพัฒนา ทต.ท่าเสา ประจำปี 2562
9 เม.ย. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการประชุมประชาคมคณะพัฒนา ทต.ท่าเสา ปีงบประมาณ 2563
9 เม.ย. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการประชุมประชาคมคณะกรรมการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563
9 เม.ย. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการประชุมประชาคมคณะกรรมการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562
9 เม.ย. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการประชุมประชาคมคณะพัฒนา ทต.ท่าเสา ปีงบประมาณ 2562
8 เม.ย. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)
26 มี.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
16 มี.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP 416-56-0051
16 มี.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
13 มี.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศขายทอดตลาด ปี 2562
11 มี.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
9 มี.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด
9 มี.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำราวกั้นตลาดสด
5 มี.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
5 มี.ค. 63องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงสูง (ห้องประชุมสภาฯ)
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 52 รายการ
เปลี่ยนภาษา