นาย
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
999-999-9999

ออนไลน์ 217 คน

เยี่ยมชม 35,130 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ม.ค. 64ทดสอบ 3/1/2564 แชร์  
4 ธ.ค. 63QR CODE อบต.ห้วยไร่ แชร์  
6 พ.ย. 63ทดสอบนำข่าวขึ้นเว็บไซต์ แชร์  
19 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ "เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯท่านต้องทำอย่างไร" แชร์  
14 ก.ค. 63ประกาศฯยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
11 ก.ค. 63วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายทวี ผาใต้ นายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ, นายชาติสยาม สุตะโคตร ปลัดเทศบาล, พันจ่าเอกวิมล คุณขยัน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
7 ก.ค. 63แบนเนอร์ ครับ2 แชร์  
7 ก.ค. 63ทดลองเพิ่มข้อมูล แชร์  
6 มี.ค. 63กิจกรรมป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก แชร์  
3 มี.ค. 63โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แชร์  
29 ก.พ. 63ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) แชร์  
29 ก.พ. 63วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายทวี ผาใต้ นายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ, นายชาติสยาม สุตะโคตร ปลัดเทศบาล, พันจ่าเอกวิมล คุณขยัน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
12 มี.ค. 61 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา