นาย
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
999-999-9999

ออนไลน์ 226 คน

เยี่ยมชม 35,188 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล

14 กรกฎาคม 2563 11 ครั้ง ผม จนท.เว็บ แชร์  

ประกาศฯยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวังประกาศฯยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

เปลี่ยนภาษา