นาย
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
999-999-9999

ออนไลน์ 267 คน

เยี่ยมชม 35,160 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 มีนาคม 2561 19 ครั้ง ผม จนท.เว็บ แชร์  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
555แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงาน ของเทศบาลตำบลคำเตย.pdf97.92 KB ดาวน์โหลด
522ตอบรับโคกสลุด.pdf412.37 KB ดาวน์โหลด
533คู่มือสำหรับประชาชน-อบต.โนนธาตุ123.pdf8.37 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา